.

حال من خوب است...آن قدر خوب که میخواهم به کوه بزنم و از آن بالا به زیر پایم نگاه کنم

سپس چشمانم را ببندم و با تمام وجود هوای قله را در ریه هایم فرو کنم..

این یعنی زندگی...

پ.ن:از در در آمدی و من از خود به در شدم

            گویی کز این جهان به جهان دگر شدم


 
+ |پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 12:6 |.